Czym się zajmuję

Roboty ogólnobudowlane

- Szeroki zakres prac budowlanych, począwszy od wznoszenia nowych obiektów, przebudowe
i rozbudowę budynków istniejących;
- roboty dachowe i dekarsko blacharskie;
- prace termomodernizacyjne i elewacyjne;
- roboty wykończeniowe.

Nadzory budowlane

- Zapewniam kompleksową ubsługe inżynierską na każdym etapie prowadzonej budowy, od pełnienia funkcji kierownika budowy, jak równiez sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;
- przebieg budowlanych zdarzen
i okolicznosci zachodzących
w toku wykonywanych robót udokumentuje dziennikiem budowy.

Przeglądy okresowe budynków

Proponuje Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu przeglądów okresowych należących do Państwa budynków i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

- W kazdym nowym lub remontowanym budynku, w ktorym roboty budowlane realizowane były na mocy decyzji
o pozwoleniu na budowe należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej czyli tak zwany certyfikat energetyczny, który stanowi jeden z najważniejszych dokumentów dołączonych do wniosku
o wydanie pozwolenia na użytkownie lub zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych.

Projekty budowlane

Doradzam w zakresie możliwości realizacji zamierzenia budowlanego. Uzyskuję wszystkie niezbędne formalności oraz opracowania do pozwolenia na budowę
w jednym miejscu. Doradzę, ukierunkuję w celu osiągnięcia optymalnego efektu.

Kosztorysowanie

Oferuję kosztorysowanie robót budowlanych na prace remontowe
i modernizacyjne w branży budowlanej. Wykonuję kosztorysy zawierające pełne nakłady materiałów i sprzętu wg KNR, składające się na cenę jednostkową kosztu wykonania prac, jak również uproszczone, w oparciu o cenę jednostkową.


 

O mnie

Firma Budmar zapewnia kompleksową obsługę inżynierską z zakresu przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych budynków, pełnienia funkcji kierownika budowy lub prowadzenia nadzorów inwestorskich nad realizowanymi inwestycjami budowlanymi. Oferuję również usługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, pomoc w odbiorach mieszkań lub budynków jednorodzinnych oraz inne usługi inżynierskie.

Kontakt

Telefon komórkowy
(+48) 604 153 570
Adres
ul. Słoneczna 6
11-130 Orneta
jacekmarz@o2.pl